Càng chơi càng ra nuớc là cái gì ? Câu trả lời chính xác nhất

0
19

Câu hỏi Trước : Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra ?
Đáp án : Kem

Càng chơi càng ra nuớc là cái gì ?

Câu Trả Lời

Nhận xét