chu-ky-cua-bau-duc

Nhận xét
Chữ ký của ông Trần Đình Long (Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát)