chu-ky-cua-ong-tran-dinh-long-hoa-phat

Chữ ký của ông Trần Đình Long (Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát)

Nhận xét
chu-ky-cua-bau-duc
Chữ ký của ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Group)