chu-ky-cua-ong-truong-gia-binh-fpt

Chữ ký của ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT

Nhận xét
Chữ ký của ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan group )