Hậu duệ nghĩa là gì ? Nghĩa của từ hậu duệ ?

Yêu cầu – Thảo Luận – Giải Đáp – Câu HỏiDanh mục đơn: Ý nghĩa của từHậu duệ nghĩa là gì ? Nghĩa của từ hậu duệ ?
Admin Nhân viên hỏi 1 năm trước

Hậu Duệ là gì ?
Hậu duệ được hiểu đơn giản là con cháu đời sau, kế tiếp của những thế hệ đã khuất.