Hậu duệ nghĩa là gì ? Nghĩa của từ hậu duệ ?

Admin Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hậu Duệ là gì ?
Hậu duệ được hiểu đơn giản là con cháu đời sau, kế tiếp của những thế hệ đã khuất.